home

Artystka wizualna, projektantka graficzna.
W 2016 ukończyłam ASP w Warszawie. Zajmuję się rysunkiem, malarstwem, projektowaniem graficznym, a także działaniami przestrzennymi.
//
Anna is visual artist and a graphic designer born in coastal city in Poland. Graduated in 2016 Academy of Fine Arts in Warsaw, where she`s still live and work. For now, she`s mainly drawing and finishing public space artproject which she`s collaborating.
 
>>>  Instagram  |  Facebook  |  Pinterest  <<<