Saski nie śpij! (2016–2018)

[CLICK TO ENG] <<<<

Saski nie śpij! to projekt artystyczno-społeczny, który zrealizowany został wspólnie z Agnieszką Wasilewską latem 2017 roku w Ogrodzie Saskim w Warszawie i jest kontynuacją pracy dyplomowej obronionej na ASP w Warszawie w Pracowni nr 6 w 2016 roku. Idea dotyczy pokazania mieszkańcom Warszawy, że najbardziej znany śródmiejski park pamięta nie tylko słynny Pałac Saski.

 

Na przestrzeni ponad 300 lat istnienia na mapie stolicy, ogród miał swoje okresy wielkiej świetności. Wtedy to on był najmodniejszym miejscem spotkań towarzyskich, kulturalnych czy biznesowych, a między jego alejami zostało wzniesionych wiele ciekawych budynków i małej infrastruktury, jak na przykład Teatr Letni, Domek Ogrodnika, Mleczarnia, Domki gier czy współwyznaczający oś saską – Wielki Salon.

W ramach saskiego projektu powstało kilka instalacji naniesionych na mapę współczesnego parku, które w abstrakcyjny sposób odnosiły się do funkcji i znaczeń dawnej architektury. Obecnie projekt kontynuowany jest wirtualnie.

Pracujemy także nad przewodnikiem o tym samym tytule, więcej informacji wkrótce w zakładce KSIĄŻKA na stronie projektu.

SASKINIESPIJ.pl

FB @saski.nie.spij

 

Metro Świętokrzyska, lipiec ’17